Boże Ciało(11.06) i Msza Św. w Halle(13.06)

9 czerwca 2020

W czwartek 11.06 przypada Uroczystość Bożego Ciała.

Uroczysta Msza Św. zostanie odprawiona w czwartek o g. 19.00

w kościele St. Gertrud w Leipzig-Engelsdorf(nalezy zameldować się poprzez internet).

 

 

Msza Św. w Halle zostanie odprawiona w sobotę 13.06 o g. 16.00 w kaplicy szpitala St. Elisabeth.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc proszę o zgłoszenia mailowe na adres: pkmleipzig@web.de,

i tak jak w innych punktach naszej parafii tak i tutaj warunkiem uczestnictwa jest mail zwrotny z naszego biura.

 

 

Msza Św. w Weißenfels 06.06. i 20.06.2020

1 czerwca 2020

Informacja do wiernych uczęszczających na Msze Św. w Weißenfels.

Pierwsze Msze Św. w Weißenfels zostaną odprawione 6 i 20 czerwca o g.16.00.

Nie ma potrzeby zgłaszanie swojej obecności poprzez maila, decyduje kolejność przyjścia na Msze Św.

Przy wejściu kościoła należy zapisać się na listę.

 

 

Poniżej można przeczytać szczegółowe wytyczne  dotyczące organizacji nabożeństw w czasie epidemii zalecane przez Biskupstwo Magdeburg.

Od Świąt Zesłania Ducha Św. nabożeństwa odprawiane są ponownie w kościele św. Elżbiety.

Osoby odpowiedzialne proszą o przestrzeganie następujących zasad w celu ochrony zdrowia wszystkich obecnych.

Dostęp do nabożeństw jest ograniczony.

W niedzielne msze prosimy o wcześniejszą rejestrację w biurze parafialnym, aby nikt nie mógł zostać pozbawiony dostępu do Mszy Św.

W przypadku niedzielnych Mszy Św. należy korzystać z głównych i bocznych drzwi wejściowych i wyjściowych, aby uniknąć tłumów.

Osoba porządkowa będzie zbierać dane kontaktowe przy wejściu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres). Dane te zostaną potraktowane jako poufne i zniszczone po 3 tygodniach.

 Zachowaj wystarczającą odległość od innych ludzi w kościele.

Wierni proszeni są o przyniesienie własnych śpiewników, jeśli to możliwe.

Miejsca do siedzenia w ławkach są oznaczone tak, aby zachowana była zalecana odległość między wierzącymi. Możliwie jest, że uczestnicy Mszy Św. będą rozmieszczani przez pomocników. Rodziny mogą siedzieć razem, szczególnie w ławkach po prawej stronie lub w przednich 7 ławkach po lewej stronie lub w nawach bocznych (tam ławki są dalej od siebie).

W czasie Mszy Św. taca nie będzie zbierana. Ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła do koszyka.

Należy nadal unikać uścisku dłoni w czasie znaku pokoju.

Do Komunii Św. przystępują najpierw osoby siedzące w prawych rzędach ławek, a następnie w lewych, zachowując odpowiednią odległość, Komunia Św. udzielana jest wyłącznie na dłoń.

Po opuszczeniu kościoła przez główne i boczne drzwi należy unikać gromadzenia się na podwórzu przed kościołem.

Zaleca się stosowanie maski na twarz.

Zesłanie Ducha Św. – 31.05.2020

30 maja 2020

 

 

 Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień

 O, najmilszy z Gości, słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

 Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

 Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary

 

 

Wniebowstąpienie Pańskie 21.05.2020

20 maja 2020

 

W najbliższy czwartek (21 maja 2020 roku) przypada uroczystość Wniebowstąpienia.

Msza św. odprawiona będzie w kościele  Św. Gertrudy(Leipzig-Engelsdorf)o g. 11.30.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać mailowo tak jak na niedzielne Msze Św..