Sakrament Bierzmowania

10 lutego 2022

Planowany na rok 2022 Sakrament bierzmowania w naszej parafii nie odbędzie się ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.