Msza Św. w Weißenfels 06.06. i 20.06.2020

Msza Św. w Weißenfels 06.06. i 20.06.2020

Informacja do wiernych uczęszczających na Msze Św. w Weißenfels.

Pierwsze Msze Św. w Weißenfels zostaną odprawione 6 i 20 czerwca o g.16.00.

Nie ma potrzeby zgłaszanie swojej obecności poprzez maila, decyduje kolejność przyjścia na Msze Św.

Przy wejściu kościoła należy zapisać się na listę.

 

 

Poniżej można przeczytać szczegółowe wytyczne  dotyczące organizacji nabożeństw w czasie epidemii zalecane przez Biskupstwo Magdeburg.

Od Świąt Zesłania Ducha Św. nabożeństwa odprawiane są ponownie w kościele św. Elżbiety.

Osoby odpowiedzialne proszą o przestrzeganie następujących zasad w celu ochrony zdrowia wszystkich obecnych.

Dostęp do nabożeństw jest ograniczony.

W niedzielne msze prosimy o wcześniejszą rejestrację w biurze parafialnym, aby nikt nie mógł zostać pozbawiony dostępu do Mszy Św.

W przypadku niedzielnych Mszy Św. należy korzystać z głównych i bocznych drzwi wejściowych i wyjściowych, aby uniknąć tłumów.

Osoba porządkowa będzie zbierać dane kontaktowe przy wejściu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres). Dane te zostaną potraktowane jako poufne i zniszczone po 3 tygodniach.

 Zachowaj wystarczającą odległość od innych ludzi w kościele.

Wierni proszeni są o przyniesienie własnych śpiewników, jeśli to możliwe.

Miejsca do siedzenia w ławkach są oznaczone tak, aby zachowana była zalecana odległość między wierzącymi. Możliwie jest, że uczestnicy Mszy Św. będą rozmieszczani przez pomocników. Rodziny mogą siedzieć razem, szczególnie w ławkach po prawej stronie lub w przednich 7 ławkach po lewej stronie lub w nawach bocznych (tam ławki są dalej od siebie).

W czasie Mszy Św. taca nie będzie zbierana. Ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła do koszyka.

Należy nadal unikać uścisku dłoni w czasie znaku pokoju.

Do Komunii Św. przystępują najpierw osoby siedzące w prawych rzędach ławek, a następnie w lewych, zachowując odpowiednią odległość, Komunia Św. udzielana jest wyłącznie na dłoń.

Po opuszczeniu kościoła przez główne i boczne drzwi należy unikać gromadzenia się na podwórzu przed kościołem.

Zaleca się stosowanie maski na twarz.

Comments are closed.