Wielki Tydzień i Wielkanoc

Wielki Tydzień i Wielkanoc

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Diecezji Dresden-Meißen wszystkie msze święte i nabożeństwa zostają zawieszone do odwołania. Bardzo proszę o zrozumienie tej sytuacji i modlitwę, aby Pan Bóg odwrócił od nas to nieszczęście epidemii. Proszę, aby  w niedziele i dni świąteczne obejrzeć transmisje mszy świętych i nabożeństw w telewizji lub internecie. To wypełni obowiązek uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Oczywiście nie ma w takiej sytuacji mowy o jakimkolwiek grzechu. Kościoły, które przed epidemią były otwarte w ciągu dnia – pozostają dalej otwarte w ciągu dnia na indywidualną modlitwę. Warto wykorzystać tę okazję. Pamiętajmy, aby modlić się wtedy w ciszy.

 

Obchody Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkanocnych są odwołane.

Nie odbędzie się również tradycyjne błogosławieństwo pokarmów (tzw. święconka). 

W poniższym linku, znajdziemy obrzęd błogosławieństwa pokarmów przy stole wielkanocnym.

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów

 

Przeżywając ten czas można posłużyć się e-bookiem „Wielkanoc w domu”

Spowiedź w warunkach pandemii

Penitencjaria Apostolska przypomina, że spowiedź indywidualna jest zwyczajnym sposobem celebrowania tego sakramentu, natomiast rozgrzeszenie zbiorowe jest możliwe w sytuacji, gdy zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci i nie ma czasu na wysłuchanie indywidualnych spowiedzi penitentów, albo w jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. Po ustaniu tych szczególnych okoliczności każdy z penitentów powinien przystąpić do indywidualnej spowiedzi.

Tam, gdzie pojedynczy wierni znaleźliby się w bolesnej sytuacji niemożności otrzymania absolucji sakramentalnej, powinni uczynić akt żalu doskonałego wyrażony w relacji do Boga i zawierający szczere pragnienie pojednania z towarzyszącą mu obietnicą spowiedzi, gdy taka możliwość zaistnieje.

Odpust zupełny dla dotkniętych koronawirusem

Comments are closed.