Ogłoszenia!!!

26 lutego 2019

Wszystkie ogłoszenia na kolejny miesiąc znajdują się w zakładce biuletyn parafialny-marzec2019