Strona internetowa budowy!

Duszpasterstwo Polskie w Lipsku

 

Kontakt

 

Telefon: 0341 / 679 126 10 Internet: www.pmk-leipzig.de

E-M ail: kontakt@pmk-leipzig.de

 

Biuro parafialne

 

W kościele Liebfrauen na Karl-Heine-Straße 110 w Lipsku - możliwość rozmowy w każdy piątek od godz. 15:15 do 17:15 - I piętro (dzwonić).

 

Możliwośc rozmowy także po każdej Mszy sw. Adres

PMK-Leipzig

Karl-Heine-Str. 110

04229 Leipzig

 

 

Dziękujemy za zrozumienie!


Ogtoszenia Polskiej Misji Katolickiej in Leipzig, wrzesien 2018.

 

Msze Swi te i nabozenstwa

 

 

Leutsch, Pfarrei St. Theresia, (Am langen Felde 29, 04179 Leipzig Leutsch)

 

        Msza sw. w kazdij niedziel o godz. 09.00 Msza sw. w j. polskim .

01.09. Msza sw. o g. 10.00

 

Engelsdorf, Pfarrei St. Gertrud (Engelsdorfer Str. 198, 04319 Leipzig EngelsdorD

 

        Msza Sw. w kazdij niedziel o godz. 11.00

 

23. wrzesnia br. o g. 11.00 uroczysta Msza sw. Pontyfikalna sprawowana przez ks. Biskupa z Drezna Heinricha Timmerevers. Ks. Biskup w czasie Mszy sw. udzieli mtodziezy Sakramentu

Bierzmowania. Serdecznie Drogich Parafian zapraszam na t Msz sw.

 

Lindenau, Pfarrei Liebfrauen (Karl-Heine-Str.110, 04229 Leipzig Lindenaul

 

        Piijtki godz. 18.00 Msza sw.

 

         Msza Sw. w kazdij niedziel o godz. 17.00

W niedziel 09.09. okazja do Spowiedzi sw. w czasie i po Mszy sw.

BQdzie spowiadat zaproszony kaptan z innej parafii.

 

Leipzig, Propstei Kirche, St. Trinitatis (Nonnenmühlgasse Z. 04107 Leipzig}

 

         Spotkanie nie tylko dla Senior6w 06.09. godz. 14.00

 

Weißenfels, Pfarrei St. Elisabeth (Friedrichstr.15, 06667 Weißenfels)

 

        01.09. sobota godz.16.00 Msza Sw. (w kazdij pierwszij sobot miesiijca)

 

Halle, Krankenhaus St. Elisabeth (Mauer Str.S. St.Elisabeth und St.Barbara Kapelle).

 

        08.09. sobota godz. 16.00 Msza sw. (w kazdij drugij sobot miesiijca).

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Okazja do spowiedzi przed i po kaidej Mszy Sw.

 

Odwiedziny starszych os6b z Komuniij sw. prosz zglaszac osobiscie.


 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

 

 

Biuro parafialne (/ pietro parafia Karl-Heine-Str.110, Leipzig).

 

czynne w kaidy pi<1tek od godz.15.15 do 17.15.

 

 

Katecheza przygotowujijcych si do przyj cia Sakramentu Bierzmowania w dniach 02.09., i 16.09. w Engelsdorfpo Mszy sw. g.11.00.

 

 

Spotkanie Rodzic6w i katecheza dla Dzieci przygotowujijcych si do I Komunni sw. w roku 2019., b dzie w kaplicy sw. Teresy na Am langen Felde 29, po Mszy sw. w dniu 01.09. o g.10.00.

 

 

 

Bardzo serdecznie dzi kuj WSZYSTKIM PARAFIANOM za modlitw i finansowe wspieranie Polskiej Misji, i za wszelkie czynne zaangaiowanie i wszelk<1 jak<1kolwiek pomoc.

 

 

 

 

Wszelkiego Blogoslawienstwa Boiego zycz Wszystkim Drogim Parafianom na kazdy dzien okresu letniego i w calym roku 2018 .

 

szcz sc WAM BOZE !

W modlitwie codziennej w Bogu oddany.

 

Ks. proboszcz Edward Wqsowicz Leipzig, dnia 25.08.2018